FILSIL

filsil

struny do cięcia krzemianu wapnia, używanego w zastosowaniach przemysłowych tj. ochrona przeciwpożarowa lub izolacja termiczna w przemyśle okrętowym, kolejowym lub hotelarskim, stosowana głównie jako powłoka w drzwiach przeciwpożarowych.
Dostępny jest tylko jeden, standardowy rodzaj struny.


filsil