Kontakt

Fobaro Sp. z o.o. S.K.A
ul. Robocza 40
61-517 Poznań

Tel.: +48 061 89 66 600
Fax: +48 061 89 66 601

KRS na 0000484995 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Misto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Grochowe Łąki 6, Poznań